Ülvi Yusif oğlu Bünyadzadə (23.09.1969 - 20.01.1990)