Şairə Afaq Şıxlı Avrasya Yazarlar Birliyinin üzvü seçilmişdir