"ŞAIR NƏ QƏDƏR ÇƏTINLIYƏ DÜŞSƏ DƏ ÖZ SAF MƏHƏBBƏTINDƏN GERI ÇƏKILMIR" DÜŞÜNCƏLƏR