Əliş Əvəz:«Heydər Əliyevin Moskvaya gəlişini böyük təmtəraqla qeyd etdik»