AFAQ ŞIXLI VƏ TOFIQ MƏLİKLİ “DƏDƏ QORQUD OCAĞI” FONDU TƏRƏFINDƏN MÜKAFATLANDIRILDILAR