İyul ayının 2-də Bakı şəhərində, Dünya Türk Yazarlar Birliyinin növbəti qurultayı keçirilmişdir