M.Ə.Rəsulzadənin tədqiqatçılara məlum olmayan iki əsəri- İlk dəfə