Mir Abbas AĞDABANLI: Ağdaban müsibəti: narahat ruhlar, didərgin insanlar