MOSKVADA MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYARIN ŞƏRƏFİNƏ ALMANAX KİTABININ TƏQDİMAT GECƏSİ KEÇİRİLDİ