YAŞAR SÜLEYMANLI : NİFRƏTDƏN BİR PİLLƏ YUXARI (hekayə)