Yazıçı Çingiz Hüseynovdan “Fatalnıy Fatali” və ya bir dəfə yaşanmış ömür