Xatirə: Şəhriyar” cəmiyyətinin yaradıcısı və həmsədri, fəlsəfə elmiləri doktoru, professor Rafiq Qurbanov (Rafiq Sarıvəlli)