Əliş Əvəz: Şairim (Məzahir Daşqının heykəli önündə)