Moskva Mirzə Ələkbər Sabirin 150 illik yubileyi keçirildi