Sultan Mərzili: “Mahnılar” - “Rəmiş qağa, tarı köklə, gitara dözməz...” ( hekayə)